WIELOFUNKCYJNE URZADZENIA POMIAROWE

Moduł analizy impedancji – LCR Active Head

Akcesoria pomiarowe LCR do serii analizatorów odpowiedzi częstotliwościowej PSM17xx

LCR Active Head montuje się panelu przednim dowolnego przyrządów z serii PSM i podłączane jest do elementów dyskretnych za pomocą 4-przewodowego połączenia Kelvina. LCR Active Head jest kompatybilna zarówno z PSM1700 jak i PSM1735.

Elementy aktywne znajdujące się wewnątrz LCR Active Head buforują sygnał, minimalizując wpływ napięć błądzących oraz stanowią izolację kanałów wejściowych przyrządu pomiarowego. LCR Active Head jest wyposażone w precyzyjne boczniki prądowe, które mogą być przełączane przełączane automatycznie przez PSM w oparciu o impedancje badanego elementu, lub ręcznie z pozycji panelu przedniego PSM lub oprogramowania PC.

Przyrząd typu PSM wyposażony w LCR Active Head staje się bardzo wszechstronnym analizatorem elementów RLC. Częstotliwość pomiaru może być ustawiana w sposób ciągły od 10µHz do 5MHz (w zależności od wybranego urządzenia PSM), dzięki czemu testy można wykonywać w ściśle określonych częstotliwościach.

“Active trim” amplitudy generatora umożliwia automatyczną regulację poziomu pobudzenia, mierzonego na badanym elemencie. Wybieralne precyzyjne boczniki w połączeniu z aktywnym buforowaniem w.cz pozwalają na uzyskanie dokładnych wyniki w szerokim zakresie wartości składowych. Czteroprzewodowe zaciski Kelvina ograniczają wpływ przewodów pomiarowych na wynik pomiar.

Pomiary, w tym również tg d i współczynnika jakości mogą być przemiatane w całym zakresie częstotliwości, a wyniki wyświetlane na ekranie, drukowane lub przesyłane na komputer PC.

Ilustracje produktów:

Funkcje i korzyści

4 przewodowe zaciski Kelvina Zakres częstotliwości DC – 5MHz
Poziom sygnału: ±10V peak maks. Boczniki: 100Ω, 10kΩ, 1MΩ

 


Pozostałe produkty z tej serii