N4L - 20 lat pierwszeństwa w metrologii mocy

IAI – Moduł analizy impedancji

Moduł oferuje pomiar parametrów impedancji do 35MHz

Moduł analizy impedancji (IAI) jest opcją-rozszerzeniem dla analizatorów odpowiedzi częstotliwościowej PSM1700 i PSM1735, tworzy razem z nimi precyzyjne rozwiązanie do analizy impedancji. Moduł (IAI) odpowiada funkcjonalności modułu LCR Active Head, lecz oferuje pomiar parametrów w szerszym zakresie częstotliwości i z większą dokładnością. Takie charakterystyki są osiągalne dzięki ulepszonym rozwiązaniom technicznym, dodatkowym bocznikom wewnętrznym, wzmacniaczowi prądu dla sygnałow małych impedancji oraz wspólnemu wzorcowaniu z odpowiednim analizatorem PSM1700 lub PSM1735.

Zdjęcia modułu

Zalety i właściwości

 • 4-przewodowe podłączenie (Kelvin typu)
 • Poziom sygnału: ±10Vpk maksymalnie
 • Zakres częstotliwości od DC do 35MHz
 • Boczniki wewnętrzne: 5Ω, 50Ω, 5kΩ, 500kΩ

 


Moduł IAI: opcje, oprogramowanie i akcesoria

Prosimy zwrócić uwagę: moduł analizy impedancji (IAI) należy nabywać razem z analizatorem PSM-1700 lub PSM-1735 do wykonania pomiarów parametrów impedancji. Moduł IAI wzmacnia sygnał testowy generatora PSM-1700 / PSM-1735 oraz zapewnia pomiar prądu za pomocą wewnętrznych skalibrowanych boczników wysokoczęstotliwościowych.

PROBE_ICON Czujniki i akcesoria do czujników:
 • Kelvin Lead Set - Kable do 4-przewodowego podłączenia
 • IAI Kelvin Fixture - Wspornik do podłączenia osiowych i radialnych komponentów
 • TA107 - Wzmacniacz transimpedancyjny
 • TTF35 - Moduł do testowania urządzeń telekomunikacyjnych (filtrów)
 • HVx100 2500V – Czyjnik tłumiący
CLAMP_ICON Opcje do pomiaru prądu:

Pomiar parametrów impedancji może być zrealizowany za pomocą boczników zewnętrznych, w takim przypadku moduł analizy impedancji (IAI) nie jest konieczny i wymagany jest wyłącznie wzmacniacz serii LPA jako źródło sygnału testowego. Spadek napięcia na DUT mierzony jest poprzez wejście CH1 analizatorów PSM-1700 / PSM-1735, prąd DUT natomiast jest mierzony poprzez wejście CH2 analizatorów PSM-1700 / PSM-1735 oraz bocznik prądowy serii HF od firmy N4L.

 • HF010m - Bocznik prądowy. 10mΩ/20Arms, przepustowość 1 MHz
 • HF100m - Bocznik prądowy. 100mΩ/6Arms, przepustowość 1 MHz
 • HF470m - Bocznik prądowy. 470mΩ/3Arms, przepustowość 1 MHz
 • HF01A - Bocznik prądowy. 1Ω/1Arms, przepustowość 1 MHz
PC_ICON Oprogramowanie (bezpłatne):
 • PSMComm – Oprogramowanie do tworzenia baz danych, wyświetlania wykresów, danych w czasie rzeczywistym
 • PSMSoft – Oprogramowanie LabView do sterowania, zapisywania i drukowania wyników pomiarowych, włącznie z symulacją Nyquist

Przykłady zastosowań, artykułów i publikacji

Poniżej znajduje się lista artykułów dotyczących zagadnień analizy impedancji

APP008 - Pomiar parametrów LCR za pomocą analizatorów serii PSM

Parametry techniczne modułu pomiarowego IAI

Parametr
 
Moduł analizy impedancji (IAI)
Zakres częstotliwości10μHz ~ 35MHz
Zakresy pomiarowe
Indukcyjność10nH ~ 10kH
Pojemność1pF ~ 1000μF
Rezystancja1mΩ ~ 500MΩ
Dokładność podstawowa
PSM-1700 / PSM-17350.1% < 1kHz
PSM-17000.2% + 0.002% / kHz < 1MHz
PSM-17350.2% + 0.005% / kHz < 35MHz
Boczniki wewnętrzne
Niski (Low) 5Ω0.1⁰ + 0.01⁰ / kHz
Normalny (Normal) 50Ω0.05⁰ + 0.005⁰ / kHz
Wysoki (High) 5kΩ0.05⁰ + 0.005⁰ / kHz
Bardzo wysoki (Very High) 500kΩ0.1⁰ + 0.05⁰ / kHz
Zasilanie
Parametry90 - 264 Vrms, 47 - 64 Hz
Akcesoria standardowe i opcje
Wyposażenie standardowe modułu analizy impedancjiZestaw kabli BNC - 4-przewodowe Kelvin-zaciski, 3 х BNC kable podłączeniowe, 1 x do łączności z analizatorem, 1 x zasilania
Opcja: wspornik (IAI Kelvin Fixture)Wspornik ułatwia podłączenie komponentów radialnych i osiowych

Inne przyrządy z tej serii