N4L - 20 lat pierwszeństwa w metrologii mocy

AC+DC źródła mocy i wzmacniacze

AC+DC programowalne źródła mocy 3kVA ~ 67kVA (DC+0.01Hz ~ 1kHz)

Generator niestandardowych kształtów sygnału o wysokiej mocy

W trakcie projektowania, opracowania i badania urządzeń elektronicznych, zagadnienie wytwarzania testowego napięcia zasilającego często wykracza poza granice możliwości zwyczajnej sieci zasilania. Wymagany kształt przebiegów może być nie wyłącznie sinusoidalnym (230V/50Hz lub 120V/60Hz), ale nawet zawierać niektóry poziom zniekształceń harmonicznych, przyczyniając się do znacznej zmiany współczynnika THD. Dla podobnych zagadnień zródła mocy serii N4A stanowią elastyczne, niezawodne i wydajne rozwiązanie. Źródła mocy serii N4A stanowią najlepsze na rynku rozwiązanie pod względem ceny / jakości, zapewniając najlepszą wśród podobnych urządzeń wartość współczynnika zniekształceń harmonicznych (THD) < 0.3% dla sygnałów sinusoidalnych oraz niedoścignioną dokładność generacji harmonicznych sygnału.

Zakres zastosowań źródeł mocy N4A jest wystarczająco szeroki – od elektroniki AGD, zagadnień projektowania napędów silnikowych, badań w dziedzinie EMC zg. ze standardami IEC61000 do zagadnień w branżach motoryzacyjnej, lotniczej, kosmicznej oraz robotyce.

Źródła serii N4A oferują generację nie jedynie zwykłego sygnału sinusoidalnego, ale też sygnałów specjalistycznych i złożonych.
 
 
 
 
 
 


Czym jest programowalne AC+DC źródło mocy?

AC+DC źródło mocy można przedstawić jako przemiennik częstotliwości z zaawansowaną funkcjonalnością w postaci generatora dowolnych przebiegów z modulacją napięcia/częstotliwości i funkcją sekwencjonawania. Generator dowolnych przebiegów połączony jest z wzmacniaczem o wysokiej dokładności do wytwarzania sygnałów mocą do 67kVA (w zależności od modelu).
 
 
 
 
 

Jak funkcjonuje AC+DC źródło mocy?

AC+DC źródło mocy N4A początkowo przetwarza AC sygnał sieci zasilającej (zwyczajnie 50/60Hz w zakresie 100-250Vrms) w sygnał DC. Operacja realizuje się za pomocą 3-fazowego lub 1-fazowego prostownika, który po kolei zapewnia naładowanie kondensatorów DC szyny. Wyjście DC szyny jest podłączone do opracowanego i opatentowanego przez firmę N4L falownika, wykorzystującego prezłączanie PWM. Ponadto, falownik jest wyposażony w specjalny filtr, przeznaczony do uzyskania sygnału wyjściowego o wysokiej stabilności i małym poziomie zniekształceń. Otóż, dla wyjściowego sygnału sinusoidalnego osiągnięta jest wartość współczynnika zniekształceń na poziomie <0.1%. Falownik jest sterowany przez w pełni konfigurowalny generator przebiegów dowolnych, umożliwiający tworzenie sygnałów o złożonym kształcie, zawierających harmoniczne, interharmoniczne oraz sygnałów w postaci impulsów o małej długości, zapadów / przecięć i sygnałów o zmiennej częstotliwości. Tak więc generator N4A spełnia wymagania wielu międzynarodowych standardów przy badaniach odporności.


Generator przebiegów dowolnych o wysokiej mocy

Wszystkie źródła mocy N4A posiadają opracowaną i opatentowaną przez firmę N4L architekturę, która bazuje na wykorzystywaniu 2-kanałowego generatora dowolnych przebiegów. Podobna architektura stosuje 2-kanałową bezpośrednią cyfrową syntezę (DDS) sygnału oraz obwód sumującego wzmacniacza do łączenia dwóch DDS generatorów. W wyniku zródło serii N4A oferuje funkcje jednoczesnej generacji kilku harmonicznych sygnału, przemiatania częstotliwości sygnału oraz funkcje tworzenia (w tym długich) sekwencji sygnałow (scenariuszy).

Zastosowanie dwóch DDS generatorów zapewnia optymalną rozdzielczość dla podstawowej składowej sygnału oraz dla sygnału modulującego, który na przykład stanowi sygnał harmonicznej/interharmonicznej.

Takie podejście także pozwala na utworzenie rozległych w czasie sekwencji przebiegów sygnałów bez obniżenia rozdzielczości każdego komponentu widma. Architektura źródła pozwala na generację sygnału w którym poziom niepodstawowych harmonicznych jest znacznie mniej poziomu składowej podstawowej bez straty rozdzielczości i jest to nieosiągalne dla zwykłych 1-kanałowych DAQ generatorów dowolnych przebiegów. Tak więc dokładność źródła N4A znacznie przekracza wymagania standardu IEC 61000-4-13 (Metody badań i pomiarów. Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego. Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości) oraz parametry podobnych źródeł na rynku.

AC+DC źródło mocy posiada 10-bit pionową rozdzielczość oraz maksymalną rozdzielczość 16.384 punktów do odtworzenia jednego periodycznego przebiegu sygnału. Także źródła są wyposażone w pamięć wewnętrzną do przechowywania i importu przebiegów użytkownika, wygodny system menu do pracy z biblioteką sygnałów oraz graficznej prezentacji przebiegu na wyświetlaczu źródła.

Źródła mocy serii N4A oferują mocy wyjściowe w zakresie od 3kVA do 67kVA i są idealnym rozwiązaniem do podstawowych zagadnień generacji mocy oraz do badań na zgodność ze standardami IEC61000, zapewniając wyjątkową jakość sygnału z niskim współczynnikiem zniekształcenia sygnału (THD) i niezawodność funkcjonowania.

 • PN-EN 61000-3-2. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A).
 • PN-EN 61000-3-3. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo.
 • PN-EN 61000-3-11. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-11: Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia. Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu.
 • PN-EN 61000-4-14. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-14: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na wahania napięcia.
 • PN-EN 61000-4-28. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-28: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej.
 • PN-EN 61000-4-34. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-34: Metody badań i pomiarów. Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy w zasilaniu i zmiany napięcia dla urządzeń o fazowym prądzie wejściowym powyżej 16 A.
 • PN-EN 61000-3-12. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-12: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia.
 • PN-EN 61000-4-11. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-11: Metody badań i pomiarów. Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.
 • PN-EN 61000-4-13. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-13: Metody badań i pomiarów. Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego. Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości.
 • PN-EN 61000-4-17. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-17: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na obecność składowej zmiennej w stałym napięciu zasilającym.
 • PN-EN 61000-4-29. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-29: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego.
 Model Moc wyjściowa  Przepustowość Wyjściowy
THD %
 Ilość faz  Maksymalny prąd wyjściowy
(ciągły)
 Maksymalny prąd wyjściowy
(rozruchowy w ciągu 3 sekund)
N4A03 3kVA  1kHz pełna moc sygnału,
15kHz sygnał o małej mocy
Lepiej niż 0.3%  1-fazowy 10Arms 20Arms
N4A06 6kVA 1kHz pełna moc sygnału,
15kHz sygnał o małej mocy
Lepiej niż 0.3% 1-fazowy 20Arms 40Arms
N4A18 18kVA 1kHz pełna moc sygnału,
15kHz sygnał o małej mocy
Lepiej niż 0.3% 3-fazowy
(opcjonalne 1-fazowy)
20Arms na fazę 40Arms na fazę
N4A30 30kVA 1kHz pełna moc sygnału,
15kHz sygnał o małej mocy
 Lepiej niż 0.3% 3-fazowy
(opcjonalne 1-fazowy)
32Arms na fazę 64Arms na fazę
N4A67 67kVA 1kHz pełna moc sygnału,
15kHz sygnał o małej mocy
Lepiej niż 0.3% 3-fazowy 75Arms na fazę 100Arms na fazę

Wzmacniacze mocy laboratoryjne serii LPA: szerokopasmowe wzmacniacze napięcia i prądu o wysokiej dokładności

Seria LPA laboratoryjnych wzmacniaczy mocy firmy N4L oferują wzmocnienie AC i DC sygnałów w szerokim pasmie częstotliwości do 1MHz w zakresie od 400Vpk / 50mA do 18Vpk / 5Arms w zależności od modelu. Początkowo wzmacniacze były opracowane do stosowania razem z analizatorami odpowiedzi częstotliwościowej serii PSM, chociaż wzmacniacze znajdą zastosowanie w każdym zagadnieniu gdzie wymagano jest wzmocnienie napięcia lub prądu w zakresie do 1MHz. Wzmacniacze LPA łączą dokładność DC z szeroką przepustowością, zapewniają dokładne odtworzenie złożonych kształtów sygnału, na przykład sygnału obciążenia – napędu o pojemnościowym, indukcyjnym lub rezystywnym charakterze.  Laboratoryjne wzmacniacze mocy mogą znaleźć zastosowanie w takich zagadnieniach jak badanie przetworników piezoelektrycznych lub analiza dielektyków przy konieczności zastosowania dużych napięć lub prądów przesunięcia. W takim przypadku, kombinacja przyrządów zawierająca analizator odpoweidzi częstotliwościowej serii PSM + laboratoryjny wzmacniacz mocy serii LPA + bocznik prądowy serii HF, stanowią system do pomiaru impedancji przy wysokich wartościach napięcia / prądu (tj. wysokiej mocy).

Podstawowe przyczyny wyboru wzmacniaczy laboratoryjnych serii LPA firmy N4L:

 • Niezmienne stabilne charakterystyki niezależnie od typu obciążenia
 • Szerokie pasmo przepustowości
 • Wysoka dokładność względem DC
 • Wyjątkowy stosunek “wydajność-cena”
 Model Parametry wyjściowe  Przepustowość Szybkość zmiany
(Typowa wartość)
Sprzężenie sygnału wyjściowego  Tryby wzmocnienia
LPA01 Maks. +/-14Vpk, 700mArms 1MHz 600V/us AC, AC+DC, AC+(DC) x1, x4, x10
LPA400A +/-400Vpk, 50mArms 100kHz @ 800Vpk-pk

1MHz @ 80Vpk-pk
350V/us AC, AC+DC, AC+(DC) x50, x200, x500
LPA400B +/-180Vpk, 100mArms 200kHz @ 360Vpk-pk

1MHz @ 80Vpk-pk
350V/us AC, AC+DC, AC+(DC) x50, x200, x500
LPA05A +/-40Vpk, 3Arms 500kHz @ 80Vpk-pk

1MHz @ 40Vpk-pk
120V/us AC, AC+DC, AC+(DC) x10
LPA05B +/-18Vpk, 5Arms 1MHz 120V/us AC, AC+DC, AC+(DC) x10

Inne przyrządy z tej serii