N4L - 20 lat pierwszeństwa w metrologii mocy

Systemy testowe EMC zg. z IEC61000 – z akredytacją ISO17025

Systemy testowe EMC zgodne ze standardami IEC61000-3-2/-3-3/-3-11/-3-12/-4-11/-4-13/-4-17/-4-29 i innymi

Systemy testowe EMC od firmy N4L stanowią pełnowartościowe rozwiązanie do badania odporności. Kombinacja źródła mocy AC+DC serii N4A, analizatora migotań / harmonicznych PPA55x1, sieci impedancyjnej serii IMP oraz oprogramowania IECSoft z intuicyjnym interfejsem zapewnia proste, wygodne i zgodne z bieżącymi standardami EMC rozwiązanie.

Firma N4L jest jedynym w świecie* producentem, posiadającym własne laboratorium badawcze akredytowany zgodnie ze standardem ISO17025 i oferującym pełną zgodność ze standardami IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, IEC61000-4-7 oraz IEC61000-4-15. Wzorcowanie i identyfikowalność (traceability) są nieodłącznymi częściami każdego EMC rozwiązania, pełność którego gwarantowana jest przez UKAS akredytowane laboratorium firmy N4L. Oddzielnie godna uwagi jest procedura wzorcowania firmy N4L zgodnie z IEC61000-4-15, która w pełni obejmuje protokół badań wymieniony w załączniku “C” wspomnianego standardu, ponieważ zwykłą praktyką jest pominięcie poszczególnych flicker-parametrów (jak d-parametry, na przykład) z powodu trudności zapewnienia identyfikowalności podobnych pomiarów. Wszystkie badania, wymienione w załączniku “C” są włączone do zakresu akredytacji oraz procedur wzorcowania firmy N4L.

Oprogramowanie IECSoft stanowi łączący komponent, gdyż zapewnia integrację sprzętu pomiarowego w celu utworzenia jednolitego systemu oraz prezentacji danych pomiarowych w sposób przejrzysty i czytelny. Jako przykład wygody oprogramowania IECSoft, użytkownik systemu może wysyłać pełne dane pomiarów / badań do swych kolegów lub klientów, przy czym istnieje możliwość wykorzystania funkcji powtórnego odtworzenia (replay) badania harmonicznych i migotań, co pozwala nie tylko na wizualizację wyników końcowych w postaci raportu ale też na przegląd zachowania urządzenia testowanego (DUT) w trakcie badań, tj. w dynamice. Na przykład, jeżeli w raporcie zgodnym z IEC61000-3-2, badane urządzenie nie odpowiada wymaganiom standardu co do 5-tej harmonicznej, to za pomocą IECSoft istnieje możliwość odtworzenia dynamiki zmiany 5-tej harmonicznej w zakresie całego badania, znacznie oszczędzając czas inżyniera-projektanta przy wyszukiwaniu problemu. Wcześniej EMC systemy oferowały wynik końcowy, statyczny, w postaci raportu. Z oprogramowaniem IECSoft podobnych ograniczeń więcej już nie istnieje.

Zdjęcia systemu

Przykłady konfiguracji systemów pomiarowych

Poniżej przedstawione są wzory systemów, oferujących pomiar parametrów harmonicznych / migotań zgodnie z najnowszymi edycjami standardów IEC/EN.

Wymagania

Zgodność

Analizator

Sieć impedancyjna

Wzorcowanie

(opcja)

AC źródło

Harmoniczne i
migotania

16Arms,
1-fazowy

IEC61000-3-2
IEC61000-3-3
IEC61000-4-11
IEC61000-4-13
IEC61000-4-14
IEC61000-4-17
IEC61000-4-28
IEC61000-4-29
IEC61000-4-34

PPA5511 – analizator

harmonicznych i migotań

+

IMP161 Front Panel 200px

IMP161 sieć impedancyjna

+

UKAS_Logo

+

n4a06_small

AC źródło mocy serii N4A

Harmoniczne i
migotania

16Arms,
3-fazowy

IEC61000-3-2
IEC61000-3-3
IEC61000-4-11
IEC61000-4-13
IEC61000-4-14
IEC61000-4-17
IEC61000-4-28
IEC61000-4-29
IEC61000-4-34

PPA5531 – analizator

harmonicznych i migotań

+

imp163 200px blue

IMP163 sieć impedancyjna

+

UKAS_Logo

+

n4a06_small

AC źródło mocy serii N4A

 Harmoniczne i migotania

32Arms,
3-fazowy

IEC61000-3-2
IEC61000-3-3
IEC61000-3-11
IEC61000-3-12
IEC61000-4-11
IEC61000-4-13
IEC61000-4-14
IEC61000-4-17
IEC61000-4-28
IEC61000-4-29
IEC61000-4-34
 

PPA5531 – analizator

harmonicznych i migotań

+

imp163 200px blue

IMP323 sieć impedancyjna

(zdjęcie IMP163)

+

UKAS_Logo

+

n4a06_small

AC źródło mocy serii N4A

Harmoniczne i migotania

75Arms,
3-fazowy

IEC61000-3-2
IEC61000-3-3
IEC61000-3-11
IEC61000-3-12
IEC61000-4-11
IEC61000-4-13
IEC61000-4-14
IEC61000-4-17
IEC61000-4-28
IEC61000-4-29
IEC61000-4-34
 

PPA5531 – analizator

harmonicznych i migotań

+

 imp163 200px blue

IMP753 sieć impedancyjna

(zdjęcie IMP163)

+

UKAS_Logo

+

n4a06_small

AC źródło mocy serii N4A

Zalety i właściwości

 • 0.01% podstawowa dokładność
 • Pełna zgodność z IEC61000-3-2
 • Pełna zgodność z IEC61000-3-11
 • Pełna zgodność z IEC61000-4-11
 • Pełna zgodność z IEC61000-4-14
 • Pełna zgodność z IEC61000-4-28
 • Pełna zgodność z IEC61000-4-34
 • Wysoka dokładność boczników wewnętrznych i przy zastosowaniu boczników zewnętrznych
 • Do 50 Arms (1000 Apk) & 1000 Vrms (3000 Vpk) wejście bezpośrednie
 • Wysoka częstotliwość próbkowania na wszystkich kanałach pomiarowych (2Ms/s)
 • 1, 2 lub 3-fazowe modyfikacje, tryb Master-Slave do 4, 5 lub 6-fazowych pomiarów
 • Łatwe podłączenie boczników N4L poprzez BNC złącze dla pomiaru prądów o wysokiej wartości
 • Zakres częstotliwości DC, 10 mHz do 1 MHz
 • Pełna zgodność z IEC61000-3-3
 • Pełna zgodność z IEC61000-3-12
 • Pełna zgodność z IEC61000-4-13
 • Pełna zgodność z IEC61000-4-17
 • Pełna zgodność z IEC61000-4-29
 • Dokładność pomiaru kąta fazowego 0.005° – dla pomiaru małych wartości współczynnika mocy
 • Modyfikacja na wysokie (50Arms) wartość prądu
 • Ciągła analiza w trybie czasu rzeczywistego (No-Gap)
 • Prezentacja danych: cyfrowa w czasie rzeczywistem, tabelaryczny, graficzny, oscyloskop
 • RS232, USB, LAN, IEEE 488, moment/prędkość obrotowa, port rozszerzeń

Broszury

EMC_Test_Systems_Dec_2018a PDF, 3,334kb
PPA5531_Brochure PDF, 4,494kb
IMP16x_32x_75x_Brochure PDF, 995kb

Dokumentacja

PPA55xx_ v2_169_user-manual PDF, 1.95Mb
PPA55xx Comms Manual PDF, 840kb
PPA55xx N4L Start up Guide PDF, 3.58Mb
IECSoft User Manual vol 1 PDF, 13.8Mb
IECSoft User Manual vol 2 PDF, 9.9Mb
IECSoft User Manual vol 3  PDF, 9.2Mb
Power_Analyzer_Product_Selector PDF, 236kb

* – Zgodnie z badaniem firmy N4L, listopad 2016

Inne przyrządy z tej serii