N4L - 20 lat pierwszeństwa w metrologii mocy

Oprogramowanie dla rejestracji i analizy danych

Oprogramowanie firmy N4L jest bezpłatnym i może być pobrane na stronie Downloads. Oprogramowanie służy do rejestracji i wizualizacji danych w zadaniach analizy mocy elektrycznej, analizy odpowiedzi częstotliwościowej (FRA), analizy harmonicznych i migotań zgodnie ze standardem IEC61000. Ponadto, nasza firma opracowała oprogramowanie do analizy mocy w trybie czuwania (Standby Power) zgodnie ze standardem EN50564.

Oprogramowanie do analizy mocy i rejestracji danych

 N4L PPALoG – oprogramowanie do analizy mocy elektrycznej i rejestracji danych
N4L Power Analyzer and Frequency Response Analyzer Software

Oprogramowanie PPALoG jest wydajnym i elastycznym narzędziem do rejestracji i przetwarzania danych, i przeznaczone jest do współdziałania z analizatorami mocy elektrycznej serii PPA. Oprogramowanie oferuje szybkie i efektywne przetwarzanie danych, otrzymanych od analizatorów PPA, z minimalnym okresem w 10ms. Warto zaznaczyć, że okresy 10ms wykorzystywane są dla wyświetlania danych obliczeniowych (przy częstotliwości próbkowania analizatora 1Mpróbek/s lub 2.2Mpróbek/s), tymczasem przepływ danych rejestrowany jest bez przerwy i strat.


Oprogramowanie Rozmiar Język programowania Funkcjonalność
N4L PPALoG <1 Mb C++ win32 API Rejestracja danych, tworzenie wykresów, sterowanie zdalne, eksportowanie danych (w formatach Excel, CSV, TXT), sterowanie kilkoma analizatorami (do 4, do 12 faz) w trybie “Master-Slave”

                                                        

IEC61000 harmoniczne i migotania

 N4L IECSoft – oprogramowanie zgodne z IEC61000

IECSoft stanowi rozbudowane narzędzie dedykowane do wykonania EMC testów zg. ze standardami IEC61000, posiada intuicyjny interfejs użytkownika, pozwalający na wszechstronną analizę wyników pomiarowych. EMC standardy poświęcone badaniom harmonicznych i migotań (flickerów) są skomplikowane, czasami interpretacja wyników w postaci przetwarzania danych lub raportu końcowego przez użytkownika jest bardzo utrudniona. Dlatego IECSoft stosuje powiadomienia o kodowaniu barwnym, aktualizującego w czasie rzeczywistym, oferując użytkownikowi graficzną reakcję zwrotną i zawierającą bieżące parametry urządzenia badanego w formacie “Pass/Fail”. Takie ujęcie razem z sprzężoną funkcją wszechstronnego raportowania gwarantuje że EMC laboratorium posiada wszystko do zgodnego, szybkiego, pewnego i dokładnego pomiaru zg. z IEC61000.


Oprogramowanie Rozmiar Język programowania Zgodność ze standardami
N4L IECSoft <5 Мb C++ win32 API IEC61000-3-2
IEC61000-3-3
IEC61000-3-11
IEC61000-3-12

                                                        

Oprogramowanie do analizy mocy w trybie czuwania (EN50564 i IEC62301)

 N4L Standby Power – oprogramowanie do analiza mocy w trybie czuwania
EN50564 & IEC62301 Standby Power Testing Software

Firma N4L zaprojektowała wygodne i automatyczne rozwiązanie w postaci oprogramowania zapewniającego sprawdzenie wszystkich parametrów zdefiniowanych przez standard EN50564. Oprogramowanie StandbyPower razem z precyzyjnymi analizatorami mocy serii PPA, stanowi zgodne z powyższym standardem rozwiązanie.


Oprogramowanie Rozmiar Język programowania Funkcjonalność
N4L Standby Power 24 Mb Visual C++ .NET Badania zgodne z EN50564 i IEC62301, eksportowanie danych w formacie Excel

           

 

 

 

Oprogramowanie do sterowania źródłami programowalnymi N4A

 N4L N4ASoft – oprogramowanie do sterowania zdalnego źródłami serii N4A

Firma N4L zaprojektowała wygodne i zautomatyzowane oprogramowanie do zdalnego sterowania źródłem, syntezy harmonicznych, harmonogramu funkcjonowania źródła oraz zrzutu ekranu itd.


Oprogramowanie Rozmiar Język programowania Funkcjonalność
N4ASoft < 1 Mb C++ win32 API Oferuje wszechstronny interfejs pomiędzy PC a źródłem serii N4A

           

 

 

 

Oprogramowanie do analizy odpowiedzi częstotliwościowej

 N4L PSMComm2 – oprogramowanie do analizy odpowiedzi częstotliwościowej
PSM Frequency Response Analyzer Software

Analizatory odpowiedzi częstotliwościowej PSM-1700, PSM-1735 i PSM-3750 zapewniają dokładne i powtarzalne wyniki pomiarowe, oprogramowanie PSMComm2 natomiast pozwala na rejestrację i analizę otrzymanych danych na komputerze.


Oprogramowanie Rozmiar Język programowania Funkcjonalność
N4L PSMComm2 <1МБ C++ win32 API Tworzenie wykresów, tryby: LCR, FRA, piezo-elementy, eksportowanie danych w formacie Excel

           

 

 

 

 

Oprogramowanie do analizy odpowiedzi częstotliwościowej transformatorów mocy

 N4L SFRAComm – oprogramowanie do analizy odpowiedzi częstotliwościowej (zg. z IEC60076-18)
PSM Frequency Response Analyzer Software

Oprogramowanie SFRAComm wchodzi w skład wyposażenia analizatora odpowiedzi częstotliwościowej SFRA45, przeznaczonego do diagnostyki transformatorów mocy. Filozofią oprogramowania SFRAComm jest wszechstronna wygoda użytkownika w przeprowadzeniu pomiarów, przetwarzeniu i analizie danych pomiarowych w warunkach terenowych. Oprogramowanie SFRAComm oferuje również sterowanie zdalne analizatorem SFRA45, odbiór i analizę danych pomiarowych albo przeniesienie wyników do wewnętrznej bazy danych, zapisywanie wyników za pomocą SFRA45 w zewnętrznej USB pamięci. Funkcja diagnostyki automatycznej pozwala użytkownikowi na analizę transformatora za pomocą wskaźników kolorowych.


Oprogramowanie Rozmiar Język programowania Funkcjonalność
N4L SFRAComm <1МБ C++ win32 API Porównywanie i analiza kilka wykresów jednocześnie, prowadzenie bazy danych zawierającą dane techniczne transformatorów badanych, diagnostyka automatyczna zg. z normą DLT-911/2004