WIELOFUNKCYJNE URZADZENIA POMIAROWE

Oprogramowanie do pozyskiwania danych

N4L oferuje oprogramowanie do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej (sekcja “Materiały do pobrania”). Oferujemy oprogramowanie do pozyskiwania danych/tworzenia wykresów w analizie mocy, tworzenia baz danych/wykresów w analizie odpowiedzi częstotliwościowej oraz oprogramowanie do badania harmonicznych i wahań napięcia zgodnie z IEC61000. Ponadto, opracowaliśmy również specjalistyczny pakiet oprogramowania do analizy zasilania w trybie czuwania, zgodny z najnowszą normą testową EN50564.

Oprogramowanie do rejestracji danych z analizy mocy

 PPALoG – Oprogramowanie do rejestracji danych z analizy mocy
N4L Power Analyzer and Frequency Response Analyzer Software

PPALoG to elastyczny i wydajny program do pozyskiwania danych, opracowany specjalnie do współpracy z analizatorami mocy serii PPA firmy N4L. Sterowniki programowe są dostosowane do komunikacji z analizatorami mocy N4L w sposób szybki i wydajny. PPALoG może komunikować się z urządzeniami PPA w bardzo niskich interwałach – nawet 10 ms. Warto zauważyć, że interwał 10 ms jest równoważny z częstotliwością, z jaką zwracane są obliczone wyniki (przy częstotliwości próbkowania 1 Ms/s, 2.2 Ms/s) – PPALoG umożliwia więc rejestrację w czasie rzeczywistym, bez żadnej utraty danych.


Oprogramowanie Rozmiar Język programowania Funkcje
N4L PPALoG <1Mb C++ win32 API Rejestracja danych, tworzenie wykresów, zdalne sterowanie, eksport do formatu excel, csv i tekstowego, układ master/slave z użyciem do 4 przyrządów (12 faz)

Oprogramowanie można pobrać z działu “materiały do pobrania” na naszej stronie
                                                        

Oprogramowanie do analizy zasilania w trybie czuwania (EN50564 i IEC62301)

 Oprogramowanie do analizy zasilania w trybie czuwania PPA
EN50564 & IEC62301 Standby Power Testing Software

Firma N4L opracowała wygodny pakiet oprogramowania uwzględniający wszystkie wartości graniczne EN50564 do badań zasilania w trybie czuwania. Oprogramowanie to w połączeniu z dokładnymi przyrządami PPA5500 (10A i 30A), PPA4500 (10A i 30A), PPA1500 (20A i 30A) oraz PPA500 (20A i 30A) stanowi w pełni zgodne rozwiązanie do badania zasilania w trybie czuwania.


Oprogramowanie Rozmiar Język programowania Funkcje
N4L Zasilanie w trybie czuwania 24Mb Visual C++ .NET Zgodność z EN50564 i IEC62301, eksport do formatu excel, raportowanie

Oprogramowanie można pobrać z działu “materiały do pobrania” na naszej stronie      

 

 

 

Oprogramowanie do analizy odpowiedzi częstotliwościowej

 Oprogramowanie do analizy odpowiedzi częstotliwościowej PSMComm2
PSM Frequency Response Analyzer Software

Analizatory odpowiedzi częstotliwościowej PSM1700, PSM1735 i PSM3750 firmy N4L są dokładnymi przyrządami pomiarowymi zapewniającymi powtarzalność wykonywanych pomiarów, natomiast oprogramowanie PSMComm umożliwia inżynierowi rejestrację i analizę danych w sposób wygodny i czytelny.


Oprogramowanie Rozmiar Język programowania Funkcje
N4L PSMComm2 <1Mb C++ win32 API Tworzenie wykresów, eksport do formatu excel, FRA, LCR, Piezo

           

 

 

 

 

Oprogramowanie do analizy odpowiedzi częstotliwościowej metodą “przemiatania” (analizy transformatorów)

 Oprogramowanie do analizy odpowiedzi częstotliwościowej metodą “przemiatania” SFRAComm (IEC60076-18)
PSM Frequency Response Analyzer Software

Dzięki pakietowi oprogramowania firmy N4L SFRA45 SFRAComm analiza odpowiedzi częstotliwościowej została uproszczona – program SFRA45 został opracowany z myślą o prostocie, szybkości, dokładności i rzetelności pomiarów. SFRAComm pozwala użytkownikowi kontrolować urządzenie SFRA45 bezpośrednio, lub importować zapisane pomiary charakterystyki z pamięci USB. Zapewnia to pracownikom terenowym niezbędną elastyczność oraz prosty w użyciu interfejs. Interfejs “samodiagnostyki” zapewnia szybką, automatyczną diagnostykę błędów, z systemem sygnalizacji świetlnej podobnej do drogowej do oznaczenia stanu transformatora.


Oprogramowanie Rozmiar Język programowania Funkcje
N4L SFRAComm <1Mb C++ win32 API Porównanie wielu wykresów, automatyczna diagnostyka błędów (DLT 911/2004), funkcje baz danych