N4L - 20 lat pierwszeństwa w metrologii mocy

PPA5500 – Analizator mocy najlepszy w klasie

Analizator mocy o najwyższej dokładności i prędkości pomiarowej

We wrześniu 2006 r. firma N4L zaprezentowała analizator mocy PPA2500, przyrząd o wybitnych parametrach technicznych dotyczących dokładności i stabliności pomiarów. W obecnej chwili analizator PPA5500 czyni krok naprzód, rozszerając serię analizatorów mocy od firmy N4L i skierowany zatem jest tym użytkownikom, którzy potrzebują najlepsze rozwiązanie o najwyższej dokładności dla pomiarów parametrów mocy elektrycznej. Dzięki takim parametrom jak szerokie pasmo częstotliwości i wspaniałe tłumienie zakłóceń, analizatory PPA2500 zasłużyły na popularność, ale analizatory PPA5500, ponadto oferują szerszy zakres pomiaru wartości napięcia i prądu, podwyższoną wydajność przetwarzania sygnału, zwiększoną pamięć, wbudowany zegar czasu rzeczywistego, kolorowy wyświetlacz o wysokim kontrascie, wewnętrzną pamięć 1Gb i port do zewnętrznej USB-pamięci.  Częstotliwość próbkowania 2Ms/s, ciągła analiza (No-Gap) w trybie czasu rzeczywistego oraz algorytmy innowacyjne analogowego przetwarzania sygnału zapewniają wyjątkową stabilność i dokładność pomiarową. Dokładność pomiaru kąta fazowego wynosi zaledwie 0.005°. Taka dokładność jest koniecznym warunkiem przy pomiarach strat transformatorów mocy z małym współczynnikiem mocy.

Wszystkie analizatory serii PPA5500 posiadają certyfikat wzorcowania UKAS ISO17025. Kalibracja wykonana jest przez własne akredytowane ISO17025 laboratorium firmy N4L.

Zdjęcia analizatora

ISO17025 Kalibracja i weryfikacja

Każdy analizator PPA500 oferowany przez firmę N4L jest wyposażony w UKAS akredytowany certyfikat wzorcowania do 850Hz oraz UKAS identyfikowalny certyfikat wzorcowania do 500kHz. Firma N4L opracowała kilka specjalistycznych kalibratorów mocy do zwefyfikowania dokładności każdego wyprodukowanego analizatora mocy w całym zakresie go częstotliwości, takie podejście jest zaskakująco wyjątkowe w branży przyrządów pomiarowych. Ponadto, opracowanie akredytowanego ISO17025 (UKAS) kalorymetru (Closed Loop Calorimeter) w partnerstwie z  Uniwersytetem Oxfordzkim (Wielka Brytania), zweryfikowało wydajność i dokładność stanowisk kalibracyjnych firmy N4L z barzdo małym poziomem niepewności, gwarantując bezwględną pewność w tym że szerokopasmowa wydajność i dokładność wszystkich analizatorów mocy N4L jest wiodąca na rynku.

Opcje wzorcowania

 1. Rekalibracja standardowa – Bezpłatna z nowymi analizatorami – Bezpłatna z RMA kalibracją
  Szerokopasmowe wzorcowanie (DC-2MHz) z optymizacją pomiarów we wszystkich zakresach pomiarowych i w całym zakresie częstotliwości. Identyfikowalne do UKAS ale nie ‘akredytowana’.
 2. UKAS (ISO17025) Kalibracja – Bezpłatna z nowymi analizatorami – Opcjonalna z RMA kalibracją
  UKAS akredytowane wzorcowanie napięcia, prądu, fazy (PF) i mocy we wszystkich zakresach pomiarowych w zakresie częstotliwości 55-850Hz. Opcja zawiera opcję wzorcowania numer 1. Oprócz certyfikatów wzorcowania, PPA jest wyposażony w UKAS etykietę.
 3. Kalibracja systemu (Stadnardowa) – Opcjonalna z nowymi analizatorami i z RMA kalibracją
  UKAS akredytowane wzorcowanie analizatora PPA razem z zewnętrznym przetwornikiem. Ta opcja jest oddzienla od opcji numer 1, która też ma być wykonana w ciągu kalibracji systemu. Notatka: To jest tak zwana ‘end-to-end’ kalibracja, obejmująca analizator PPA+przetwornik w punkcie/punktach wyznaczonych przez N4L i nie zawierająca osobnej UKAS kalibracji analizatora PPA (opcja numer 2).
 4. Kalibracja systemu (Nietypowa) – Opcjonalna z nowymi analizatorami i z RMA kaibracją
  Podobnie jak opcja numer 3 ale dla punktów wyznaczonych przez klienta. Jest to UKAS akredytowane wzorcowanie ale tylko w zakresie częstotliwości 16-850Hz.
 5. UKAS IEC61000 H+F kalibracja – Opcjonalna z nowymi analizatorami i z RMA kalibracją
  UKAS akredytowane wzorcowanie analizatorów serii PPA55x1, zawiera wszystkie obowiązujące typy raportów testowych dla pełnej zgodności testów Harmonicznych i Migotań (Flickerów). Opcja obejmuje opcję kalibracji numer 1 i numer 2.
 6. PPA55xx-TE kalibracja – Bezpłatna z nowymi analizatorami serii PPA-TE – Opcjonalna z RMA kalibracją
  Niestandardowe UKAS wzorcowanie, zawiera serię testów o niskiej wartości współczynnika mocy aż do 0.01 w zakresie częstotliwości 16-450Hz. Opcja obejmuje opcję kalibracji numer 1.
 7. UKAS kalibracja mocy przez kalorymetr – Opcjonalna z nowymi analizatorami i z RMA kalibracją
  UKAS akredytowane wzorcowanie mocy za pomocą kalorymetrii. Dostępne jest na wyznaczonych przez klienta częstotliwościach, z wykorzystaniem przebiegu sinusoidalnego lub zniekształconego w zakresie częstotliwości od 45Hz do 2MHz. Opcja obejmuje opcję kalibracji numer 1 i numer 2.

Zalety i właściwości

 • 0.01% podstawowa dokładność
 • Wysoka dokładność boczników wewnętrznych i przy zastosowaniu boczników zewnętrznych
 • Do 50 Arms (1000 Apk) & 1000 Vrms (3000 Vpk) wejście bezpośrednie
 • Wysoka częstotliwość próbkowania na wszystkich kanałach pomiarowych (2Ms/s)
 • 1, 2 lub 3-fazowe modyfikacje, tryb Master-Slave do 4, 5 lub 6-fazowych pomiarów
 • Łatwe podłączenie boczników N4L poprzez BNC złącze dla pomiaru prądów o wysokiej wartości
 • Zakres częstotliwości DC, 10 mHz do 2 MHz
 • Dokładność pomiaru kąta fazowego 0.005° – dla pomiaru małych wartości współczynnika mocy
 • Modyfikacje na niskie (10Arms), standardowe (30Arms) i wysokie (50Arms) wartości prądu
 • Ciągła analiza w trybie czasu rzeczywistego (No-Gap)
 • Prezentacja danych: cyfrowa w czasie rzeczywistem, tabelaryczny, graficzny, oscyloskop
 • RS232, USB, LAN, IEEE 488, moment/prędkość obrotowa, port rozszerzeń

Broszury

PPA45_5500 Black Brochure PDF, 6Mb
PPA55xx-Dimensions PDF, 85kb
PPA55xx-Rack-Dimensions PDF, 225kb
PPA Datalogger User Manual PDF, 3.1Mb

Dokumentacja

PPA5500 User Manual v3.01 PDF, 1.45Mb
PPA55xx Comms Manual v3.00 PDF, 840kb
PPA55 Start up Manual v2.177 PDF, 3.58Mb
Power_Analyzer_Product_Selector PDF, 236kb

PPA5500: opcje, oprogramowanie i akcesoria

COMMS_ICON Interfejsy kommunikacyjne:
 • Standardowe: USB, LAN, GPIB i RS232 złącza
PROBE_ICON Czujniki i akcesoria do czujników:
 • ULCP Czujnik o wyjątkowo małej pojemności (aktywny, do stosowania z DUT podatnego na obciążenia o charakterze pojemnościowym) – 1.5pF, 1000Vrms, DC – 2MHz, 1000:1
 • TT-HV 250 Czujnik wysokonapięciowy (pasywny) – 2.5kVpk, 100:1
 • TT-HVP 15HF Czujnik wysokonapięciowy (pasywny) – 15kVpk, 1000:1
 • ATT10 – 10:1 Tłumik  (przy zastosowaniu czyjnika napięciowego, wyjściowy sygnał którego nie odpowiada maks. wejściowemu sygnałowi 3Vpk analizatora mocy)
 • ATT20 – 20:1 Tłumik (przy zastosowaniu czyjnika napięciowego, wyjściowy sygnał którego nie odpowiada maks. wejściowemu sygnałowi 3Vpk analizatora mocy)
EXTENSION_ICON Akcesoria do portu rozszerzeń:
 • ADI40 - 40 kanałowy analogowy <> cyfrowy In/Out Interfejs
 • PCIS – Przełącznik prądów rozruchowych, stierowany przez fazę sygnału
CONNECTOR_ICON Przewody, złącza i interfejsy:
 • 20A Zestaw przewodów do podłączenia do jednej fazy (standardowe wyposażenie) – 20A, długość 1.5м + zaciski krokodylkowe
 • 36A Zestaw przewodów do podłączenia do jednej fazy (standardowe wyposażenie) – 36A, długość 1.5м + zaciski krokodylkowe
 • Zestaw przewodów do Voltage Breakout Box
 • Universal Breakout Box – Uniwersalne 1-fazowe urządzenie do 10Arms do testowania z przerwaniem obwodu zasilania DUT
 • RS232 przewód (standardowe wyposażenie) – 9-pin typu “Null Modem”
 • USB przewód (standardowe wyposażenie) – A (M) - B (M) USB przewód, długość 2m
CASES_ICON Walizki do transportowania:
 • PPA45/55xx miękka walizka – Czarna nylonowa obudowa do transportowania z przedziałem na akcesoria, paskiem i uchwytem
 • PPA45/55xx twarda walizka - Walizka aluminiowa do transportowania z przedziałem na akcesoria, uchwytem i zamkami
RACK_ICON Opcje do montażu w szafie typu rack:
Kalibracja i dokumentacja (nowe przyrządy wyposażone są w UKAS ISO17025 certyfikat wzorcowania):
 • Rekalibracja standardowa (ISO17025 identyfikowalna) – 1-fazowy PPA (PPA5510)
 • Rekalibracja standardowa (ISO17025 identyfikowalna) – 2/3-fazowe PPA (PPA5520 & PPA5530)
 • ISO17025 UKAS Kalibracja + Kalibracja standardowa – 1-fazowy PPA (PPA5510)
 • ISO17025 UKAS Kalibracja + Kalibracja standardowa – 2/3-fazowy PPA (PPA5520 & PPA5530)
 • PPA5500 wypożyczenie jest dostępne w ciągu wzorcowania lub naprawy
 • Zapawosy zestaw instrukcji obsługi – Drukowana kopia instrukcji obsługi i programowania
CLAMP_ICON Opcje do pomiaru prądu:
PC_ICON Oprogramowanie (bezpłatne):
 • PPALoG – Oprogramowanie do rejestracji i analizy danych (jednoczesny pomiar do 64 parametrów, do 12 faz)
 • PPA Standby Power - Oprogramowanie do testów na zgodność ze standardami IEC62301 i EN50564
 • IECSoft - Oprogramowamie do analizy harmonicznych i migotań (IEC61000-3-2/3-3/3-11/3-12)

Przykłady zastosowań, artykułów i publikacji

Poniżej znajduje się lista artykułów dotyczących zagadnień analizy mocy elektrycznej

APP012 - Innowacyjna konstrukcja boczników dla zwiększenia dokładności pomiarów.

APP013 - Pomiar 1-fazowych AC-DC źródeł zasilania.

APP014 - Pomiar mocy 3-fazowych układów za pomocą dwóch watomietrzy.

APP015 - Pomiar mocy zużytej w trybie czuwania – EN50564:2011.

APP017 - Napędy silnikowe PWM – informacka ogólna.

APP018 - Pomiar sprawności transformatorów.

APP019 - Wartości szczytowe i rms przy precyzyjnej analizie mocy.

APP021 - Badania sprawności w trybie «Master/Slave».

APP025 - Badania napędu silnikowego PWM przy liniowej zmianie częstotliwości i charakteru obciążenia.

APP026 - Kompatybilność elektromagnetyczna – IEC 61000-3-3:2013. Przewodnik techniczny do pomiarów migotań.

APP030 - DFT czy FFT? Porównanie metod przekształcenia Fouriera.

APP031 - Rozszerzone twierdzenie próbek Nyquista.

APP035 - Pomiar/kalibracja mocy czynnej (W) przy małych wartościach współczynnika mocy.

Parametry techniczne analizatora PPA5500

Parametr
 
Zakres częstotliwości
ZakresPPA5500 (30Arms), PPA5500-LC (10Arms) DC, 10mHz ~ 2MHz

PPA5500-HC (50Arms) : DC, 10mHz ~ 1MHz
Wejście napięciowe
ZakresyTryb normalny: 300mVpk ~ 3000Vpk (9 zakresów = 300mV, 1V, 3V, 10V, 30V, 100V, 300V, 1KV, 3KV)

(240Vrms w granicach 300Vpk zakresu, przy 20% przekroczeniu zakresu)
DokładnośćTryb normalny: 0.01% Rdg + 0.038% Rng + (0.004% x kHz) + 5mV
Wejście do zewnętrznego przetwornika napięciowego300uVpk ~ 3Vpk [BNC złącze, 3Vpk maks. wejściowa wartość] 9 zakresów = 300uV, 1mV, 3mV, 10mV, 30mV, 100mV, 300mV, 1V, 3V
Dokładność zewnętrznego przetwornika napięciowego0.01% Rdg + 0.038% Rng + (0.004% x kHz) + 3uV
Wejście prądowe
PPA5500-LC 10Arms bocznik,
4mm bezpieczne złącza
3mApk ~ 30Apk (10Arms) (9 zakresów = 3mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 1A, 3A, 10A, 30A)
PPA5500 30Arms bocznik,
4mm bezpieczne złącza
30mApk ~ 300Apk (30Arms) (9 zakresów = 30mA, 100mA, 300mA, 1A, 3A, 10A, 30A, 100A, 300A)
PPA5500-HC 50Arms bocznik,
50А śrubowe bezpieczne złącza
100mApk ~ 1000Apk (50Arms) (9 zakresów = 100mA, 300mA, 1A, 3A, 10A, 30A, 100A, 300A, 1KA)
Dokładność bocznika wewnętrznegoPPA5500-LC: 0.01% Rdg + 0.038% Rng + 0.004% x kHz + 30uA

PPA5500: 0.01% Rdg + 0.038% Rng + 0.004% x kHz + 300uA

PPA5500-HC: 0.01% Rdg + 0.038% Rng + 0.004% x kHz + 900uA
Wejście do zewnętrznego przetwornika prądowego300uVpk ~ 3Vpk [BNC złącze, 3Vpk maks. wejściowa wartość] 9 zakresów = 300uV, 1mV, 3mV, 10mV, 30mV, 100mV, 300mV, 1V, 3V
Dokładnośc zewnętrznego przetwornika prądowego0.01% Rdg + 0.038% Rng + (0.004% x kHz) + 3uV
Dokładność pomiaru fazy
StopniePPA5500-LC (10Arms) / PPA5500 (30Arms): 0.005° + (0.01° x kHz)

PPA5500-HC (50Arms): 0.01° + (0.02° x kHz)
Dokładnośc pomiaru mocy
Zakres 10mHz ~ 2MHz[0.03%+0.03%/pf+(0.005% x kHz)/pf] Rdg+0.03%VA Rng
Zakres 40Hz ~ 850Hz[0.02%+0.03%/pf+(0.005% x kHz)/pf] Rdg+0.01%VA Rng
Parametry podstawowe
Współczynnik szczytu20 (dla napięcia i prądu)
Częstotliwość próbkowania2.2Ms/s na wszystkich kanałach, ciągła analiza w trybie czasu rzeczywistego
Tryby zgodności ze standardami IECZgodność wstępna: IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

Zgodność pełna: IEC62301/EN50564 moc w trybie czuwania (Standby Power)
Tryby pomiaroweNapęd silnikowy z PWM, harmoniczne i migotania, transformator mocy, TTV105 (Airbus ADB0100 interharmoniczne), statecznik, prądy rozruchowe, moc czuwania Standby
Współczynnik CMRR250V @ 50Hz - ≥ 1mA (150dB)
100V @ 100kHz - ≥ 3mA (130dB)
Parametry mierzoneW, VA, VAr, pf (współczynnik mocy), Vrms, Arms, sprostowane średnie, AC, DC,
wartości szczytowe/przepięcia, współczynnik szczytu, współczynnik kształtu, przeliczenie gwiazda-trójkąt/trójkąt-gwiazda
Częstotliwość (Hz), faza (°), wartości parametrów na podstawowej składowej, impedancja
Harmoniczne, współczynniki THD, TIF, THF, TRD, TDD
Integrator (zużycie mocy), rejestrator danych, dane sumaryczne oraz dane przewodu neutralnego
Rejestrator danych
Ilość rejestrowanych wartośćiDo 4 wybieranych przez użytkownika wartości (do 60 za pomocą oprogramowania na PC)
Okno rejestratora danychCiągła analiza (No-Gap), minimalny rozmiar okna 2ms
Pamięć rejestratoraPamięć RAM do 10M zapisów
ZłączaRS232, LAN, GPIB, USB, port rozszerzenia (Aux)
Akcesoria standardowe
PrzewodyZasilania, interfejsowe RS232 i USB
Przewody pomiarowe36 A, długość 1.5 м, wtyki (stackable) 4мм, 1 x czerwony, 1 x żółty, 2 x czarne na każdą fazę
(dla modyfikacji -HC - 1 х czerwony, 1 х czarny na każdą fazę)
Zaciski do podłączenia4mm złącze z zaciskiem krokodylkowym – 1 x czerwony, 1 x żółty, 2 x czarne na każdą fazę
(dla modyfikacji -HC - 1 х czerwony, 1 х czarny na każdą fazę)
InstrukcjeInstrukcja obsługi, instrukcja programowania/zdalnego sterowania przez interfejsy analizatora
Inne dokumentyCertyfikat wzorcowania, przewodnik szybkiego startu
Parametry ogólne
Wyświetlacz320 x 240 kolorowy TFT, podświetlenie białym LED
Wymiary130 (W) x 400 (S) x 315 (G) mm, bez nóżek
Waga5.4kg (1-fazowa modyfikacja), 6kg (3-fazowa modyfikacja)
Parametry bezpieczeństwa elektrycznego1000Vrms lub DC (CATII), 600Vrms lub DC (CATIII)
Zasilanie90 ~ 265Vrms, 50 ~ 60Hz, 40VA maks.
Warunki eksploatacji+5 ~ +40° temperatura otoczenia, 20-90% wilgotności względnej bez kondensatu

Inne przyrządy z tej serii