N4L - 20 lat pierwszeństwa w metrologii mocy

PPA5500-TE – Analizator strat transformatorów mocy

Analizator strat tranformatorów mocy o najwyższej dokładności na rynku*

Analizator serii PPA5500-TE oferuje niedoścignioną jednolitość, powtarzalność oraz dokładność wyników pomiarowych. Analizatory PPA5500-TE posiadają wszystkie funkcje pomiarowe podstawowej serii PPA5500. Każdy analizator PPA5500-TE zostaje poddanym skrupulatnym badaniom we własnym laboratorium firmy N4L (akredytowanym zg. z ISO17025). W trakcie testów zrealizuje się specjalistyczna procedura wzorcowania mocy w zakresie od 40Hz do 450Hz, oraz akredytowana szerokopasmowa kalibracja w zakresie do 2MHz. Analizator PPA5500-TE jest zgodny ze standardem PN-IEC60076-8:2008 (Transformatory – Część 8: Przewodnik stosowania). Pomiar strat transofrmatorów mocy stanowi ważne zagadnienie, a zwłaszcza w trybie jałowym, w pracy transformatora bez obciążenia, gdy wykonywane są pomiary strat mocy rdzenia trasformatora. To zagadnienie wymaga pomiar kąta fazowego z wyjątkowo wysoką dokładnością i powtarzalnością. Analizatory serii PPA5500-TE oferują najwyższe wskaźniki dokładności mierzonych parametrów przy nadwzyczaj małych wartościach współczynnika mocy. Analizatory PPA5500-TE posiadają świadectwo wzorcowania UKAS ISO17025.

* – Zgodnie z badaniem firmy N4L, marzec 2016.

Zdjęcia analizatora

Właściwości modelu PPA5500-TE

 • Zgodność: zgodność pełna z PN-IEC60076-1/-8
 • Dokładnośc pomiaru napięcia i prądu: 0.02% Rdg + 0.02% Rng
 • Dokładność pomiaru kąta fazowego w zakresie 45-65Hz: 0.003°
 • UKAS ISO17025: dokładność potwierdzona jest wzorcowaniem zg. z ISO17025
 • Interfejsy: RS232, LAN, GPIB i USB
 • Łączna niedokładność pomiaru mocy czynnej (W) %, 45-65Hz, przy cosφ 1~0.5: 0.15%
 • Łączna niedokładność pomiaru mocy czynnej (W) %, 45-65Hz, przy cosφ 0.5~0.05: 0.23%
 • Łączna niedokładność pomiaru mocy czynnej (W) %, 45-65Hz, przy cosφ 0.05~0.02: 0.52%
 • Łączna niedokładność pomiaru mocy czynnej (W) %, 45-65Hz, przy cosφ 0.02~0.01: 0.55%
 • Zakres częstotliwości: DC, 10mHz ~ 2MHz

ISO17025 Kalibracja i weryfikacja

Każdy analizator PPA500 oferowany przez firmę N4L jest wyposażony w UKAS akredytowany certyfikat wzorcowania do 850Hz oraz UKAS identyfikowalny certyfikat wzorcowania do 500kHz. Firma N4L opracowała kilka specjalistycznych kalibratorów mocy do zwefyfikowania dokładności każdego wyprodukowanego analizatora mocy w całym zakresie go częstotliwości, takie podejście jest zaskakująco wyjątkowe w branży przyrządów pomiarowych. Ponadto, opracowanie akredytowanego ISO17025 (UKAS) kalorymetru (Closed Loop Calorimeter) w partnerstwie z  Uniwersytetem Oxfordzkim (Wielka Brytania), zweryfikowało wydajność i dokładność stanowisk kalibracyjnych firmy N4L z barzdo małym poziomem niepewności, gwarantując bezwględną pewność w tym że szerokopasmowa wydajność i dokładność wszystkich analizatorów mocy N4L jest wiodąca na rynku.

Opcje wzorcowania

 1. Rekalibracja standardowa – Bezpłatna z nowymi analizatorami – Bezpłatna z RMA kalibracją
  Szerokopasmowe wzorcowanie (DC-2MHz) z optymizacją pomiarów we wszystkich zakresach pomiarowych i w całym zakresie częstotliwości. Identyfikowalne do UKAS ale nie ‘akredytowana’.
 2. UKAS (ISO17025) Kalibracja – Bezpłatna z nowymi analizatorami – Opcjonalna z RMA kalibracją
  UKAS akredytowane wzorcowanie napięcia, prądu, fazy (PF) i mocy we wszystkich zakresach pomiarowych w zakresie częstotliwości 55-850Hz. Opcja zawiera opcję wzorcowania numer 1. Oprócz certyfikatów wzorcowania, PPA jest wyposażony w UKAS etykietę.
 3. Kalibracja systemu (Stadnardowa) – Opcjonalna z nowymi analizatorami i z RMA kalibracją
  UKAS akredytowane wzorcowanie analizatora PPA razem z zewnętrznym przetwornikiem. Ta opcja jest oddzienla od opcji numer 1, która też ma być wykonana w ciągu kalibracji systemu. Notatka: To jest tak zwana ‘end-to-end’ kalibracja, obejmująca analizator PPA+przetwornik w punkcie/punktach wyznaczonych przez N4L i nie zawierająca osobnej UKAS kalibracji analizatora PPA (opcja numer 2).
 4. Kalibracja systemu (Nietypowa) – Opcjonalna z nowymi analizatorami i z RMA kaibracją
  Podobnie jak opcja numer 3 ale dla punktów wyznaczonych przez klienta. Jest to UKAS akredytowane wzorcowanie ale tylko w zakresie częstotliwości 16-850Hz.
 5. UKAS IEC61000 H+F kalibracja – Opcjonalna z nowymi analizatorami i z RMA kalibracją
  UKAS akredytowane wzorcowanie analizatorów serii PPA55x1, zawiera wszystkie obowiązujące typy raportów testowych dla pełnej zgodności testów Harmonicznych i Migotań (Flickerów). Opcja obejmuje opcję kalibracji numer 1 i numer 2.
 6. PPA55xx-TE kalibracja – Bezpłatna z nowymi analizatorami serii PPA-TE – Opcjonalna z RMA kalibracją
  Niestandardowe UKAS wzorcowanie, zawiera serię testów o niskiej wartości współczynnika mocy aż do 0.01 w zakresie częstotliwości 16-450Hz. Opcja obejmuje opcję kalibracji numer 1.
 7. UKAS kalibracja mocy przez kalorymetr – Opcjonalna z nowymi analizatorami i z RMA kalibracją
  UKAS akredytowane wzorcowanie mocy za pomocą kalorymetrii. Dostępne jest na wyznaczonych przez klienta częstotliwościach, z wykorzystaniem przebiegu sinusoidalnego lub zniekształconego w zakresie częstotliwości od 45Hz do 2MHz. Opcja obejmuje opcję kalibracji numer 1 i numer 2.

Broszury

PPA5500-TE_brochure Feb 2019 PDF, 1Mb
PPA55xx-Dimensions PDF, 85kb
PPA55xx-Rack-Dimensions PDF, 225kb
PPA45_5500 Brochure March 2016 PDF, 6Mb

Dokumentacja

PPA55xx_v2_169_user-manual PDF, 1.45Mb
PPA55xx Comms Manual v2_159 PDF, 840kb
PPA55 Start up Manual v2.169 PDF, 3.58Mb
PPA Datalogger User Manual PDF, 3.1Mb

PPA5500-TE: opcje, oprogramowanie i akcesoria

COMMS_ICON Interfejsy kommunikacyjne:
 • Standardowe: USB, LAN, GPIB i RS232 złącza
PROBE_ICON Czujniki i akcesoria do czujników:
 • ULCP Czujnik o wyjątkowo małej pojemności (aktywny, do stosowania z DUT podatnego na obciążenia o charakterze pojemnościowym) – 1.5pF, 1000Vrms, DC – 2MHz, 1000:1
 • TT-HV 250 Czujnik wysokonapięciowy (pasywny) – 2.5kVpk, 100:1
 • TT-HVP 15HF Czujnik wysokonapięciowy (pasywny) – 15kVpk, 1000:1
 • ATT10 – 10:1 Tłumik  (przy zastosowaniu czyjnika napięciowego, wyjściowy sygnał którego nie odpowiada maks. wejściowemu sygnałowi 3Vpk analizatora mocy)
 • ATT20 – 20:1 Tłumik (przy zastosowaniu czyjnika napięciowego, wyjściowy sygnał którego nie odpowiada maks. wejściowemu sygnałowi 3Vpk analizatora mocy)
EXTENSION_ICON Akcesoria do portu rozszerzeń:
 • ADI40 - 40 kanałowy analogowy <> cyfrowy In/Out Interfejs
 • PCIS – Przełącznik prądów rozruchowych, stierowany przez fazę sygnału
CONNECTOR_ICON Przewody, złącza i interfejsy:
 • 20A Zestaw przewodów do podłączenia do jednej fazy (standardowe wyposażenie) – 20A, długość 1.5м + zaciski krokodylkowe
 • 36A Zestaw przewodów do podłączenia do jednej fazy (standardowe wyposażenie) – 36A, długość 1.5м + zaciski krokodylkowe
 • Zestaw przewodów do Voltage Breakout Box
 • Universal Breakout Box – Uniwersalne 1-fazowe urządzenie do 10Arms do testowania z przerwaniem obwodu zasilania DUT
 • RS232 przewód (standardowe wyposażenie) – 9-pin typu “Null Modem”
 • USB przewód (standardowe wyposażenie) – A (M) - B (M) USB przewód, długość 2m
CASES_ICON Walizki do transportowania:
 • PPA45/55xx miękka walizka – Czarna nylonowa obudowa do transportowania z przedziałem na akcesoria, paskiem i uchwytem
 • PPA45/55xx twarda walizka - Walizka aluminiowa do transportowania z przedziałem na akcesoria, uchwytem i zamkami
RACK_ICON Opcje do montażu w szafie typu rack:
Kalibracja i dokumentacja (nowe przyrządy wyposażone są w UKAS ISO17025 certyfikat wzorcowania):
 • Rekalibracja standardowa (ISO17025 identyfikowalna) – 1-fazowy PPA (PPA5510)
 • Rekalibracja standardowa (ISO17025 identyfikowalna) – 2/3-fazowe PPA (PPA5520 & PPA5530)
 • ISO17025 UKAS Kalibracja + Kalibracja standardowa – 1-fazowy PPA (PPA5510)
 • ISO17025 UKAS Kalibracja + Kalibracja standardowa – 2/3-fazowy PPA (PPA5520 & PPA5530)
 • PPA5500 wypożyczenie jest dostępne w ciągu wzorcowania lub naprawy
 • Zapawosy zestaw instrukcji obsługi – Drukowana kopia instrukcji obsługi i programowania
CLAMP_ICON Opcje do pomiaru prądu:
PC_ICON Oprogramowanie (bezpłatne):
 • PPALoG – Oprogramowanie do rejestracji i analizy danych (jednoczesny pomiar do 64 parametrów, do 12 faz)
 • PPA Standby Power - Oprogramowanie do testów na zgodność ze standardami IEC62301 i EN50564
 • IECSoft - Oprogramowamie do analizy harmonicznych i migotań (IEC61000-3-2/3-3/3-11/3-12)

Przykłady zastosowań, artykułów i publikacji

Poniżej znajduje się lista artykułów dotyczących zagadnień analizy mocy elektrycznej

APP012 - Innowacyjna konstrukcja boczników dla zwiększenia dokładności pomiarów.

APP013 - Pomiar 1-fazowych AC-DC źródeł zasilania.

APP014 - Pomiar mocy 3-fazowych układów za pomocą dwóch watomietrzy.

APP015 - Pomiar mocy zużytej w trybie czuwania – EN50564:2011.

APP017 - Napędy silnikowe PWM – informacka ogólna.

APP018 - Pomiar sprawności transformatorów.

APP019 - Wartości szczytowe i rms przy precyzyjnej analizie mocy.

APP021 - Badania sprawności w trybie «Master/Slave».

APP025 - Badania napędu silnikowego PWM przy liniowej zmianie częstotliwości i charakteru obciążenia.

APP026 - Kompatybilność elektromagnetyczna – IEC 61000-3-3:2013. Przewodnik techniczny do pomiarów migotań.

APP030 - DFT czy FFT? Porównanie metod przekształcenia Fouriera.

APP031 - Rozszerzone twierdzenie próbek Nyquista.

APP035 - Pomiar/kalibracja mocy czynnej (W) przy małych wartościach współczynnika mocy.

Parametry techniczne analizatora PPA5500-TE

Parametr
 
Pomiarowe zakresyDC, 10mHz ~ 2MHz, 1000Vrms (3000Vpk) ~ 30Arms (300Apk)
Ilość faz1 ~ 3
Dokładność pomiaru napięcia (16 - 450Hz) %Rdg + %Rng
20% - 120% w zakresach 100Vpk i 300Vpk (14Vrms – 250Vrms)0.02% + 0.02%
Dokładność pomiaru prądu (16 - 450Hz) %Rdg + %Rng
20% - 120% w zakresach 1Apk, 3Apk i 10Apk (0.14Arms – 7Arms)0.02% + 0.02%
Dokładność pomiaru kąta fazowego (16 – 450Hz)
45 - 65 Hz0.003°
16 - 44 Hz0.005°
66 - 180 Hz0.006°
181 - 450 Hz0.007°
Łączna niedokładność pomiaru mocy czynnej (W), %
45 - 65 Hz
cosφ: 1 – 0.50.15%
cosφ: 0.5 – 0.050.23%
cosφ: 0.05 – 0.020.48%
cosφ: 0.02 – 0.010.55%
16 - 44 Hz
cosφ: 1 – 0.50.17%
cosφ: 0.5 – 0.050.26%
cosφ: 0.05 – 0.020.52%
cosφ: 0.02 – 0.010.89%
66 - 180 Hz
cosφ: 1 – 0.50.18%
cosφ: 0.5 – 0.050.28%
cosφ: 0.05 – 0.020.56%
cosφ: 0.02 – 0.011.06%
181 - 450 Hz
cosφ: 1 – 0.50.19%
cosφ: 0.5 – 0.050.31%
cosφ: 0.05 – 0.020.64%
cosφ: 0.02 – 0.011.24%
Parametry mierzoneW, VA, VAr, pf (współczynnik mocy), Vrms, Arms, sprostowane średnie, AC, DC,
wartości szczytowe/przepięcia, współczynnik szczytu, współczynnik kształtu, przeliczenie gwiazda-trójkąt/trójkąt-gwiazda, +ve pk, -ve pk
Częstotliwość (Hz), faza (°), wartości parametrów na podstawowej składowej, impedancja
Harmoniczne, współczynniki THD, TIF, THF, TRD, TDD
Integrator (zużycie mocy), rejestrator danych, dane sumaryczne oraz dane przewodu neutralnego
Akcesoria standardowe
PrzewodyZasilania, interfejsowe RS232 i USB
Przewody pomiarowe36 A, długość 1.5 м, wtyki (stackable) 4мм, 1 x czerwony, 1 x żółty, 2 x czarne na każdą fazę
(dla modyfikacji -HC - 1 х czerwony, 1 х czarny na każdą fazę)
Zaciski do podłączenia4mm złącze z zaciskiem krokodylkowym – 1 x czerwony, 1 x żółty, 2 x czarne na każdą fazę
(dla modyfikacji -HC - 1 х czerwony, 1 х czarny na każdą fazę)
InstrukcjeInstrukcja obsługi, instrukcja programowania/zdalnego sterowania przez interfejsy analizatora
Inne dokumentyCertyfikat wzorcowania, przewodnik szybkiego startu
Parametry ogólne
Wyświetlacz320 x 240 kolorowy TFT, podświetlenie białym LED
Wymiary130 (W) x 400 (S) x 315 (G) mm, bez nóżek
Waga5.4kg (1-fazowa modyfikacja), 6kg (3-fazowa modyfikacja)
Parametry bezpieczeństwa elektrycznego1000Vrms lub DC (CATII), 600Vrms lub DC (CATIII)
Zasilanie90 ~ 265Vrms, 50 ~ 60Hz, 40VA maks.
Warunki eksploatacji+5 ~ +40° temperatura otoczenia, 20-90% wilgotności względnej bez kondensatu

Inne przyrządy z tej serii